i-Terra jako część Grupy ALSO

Od 2015 roku jesteśmy częścią międzynarodowej grupy ALSO Holding AG, jednego z wiodących dostawców branży technologii informacyjno-komunikacyjnych w Europie i na świecie. Przynależność do grupy ALSO umożliwia nam ciągły, stabilny rozwój, silne zaplecze finansowe i dostęp do szerokiego portfolio nowoczesnych rozwiązań.

Spójny ekosystem i kompleksowe rozwiązania

Ekosystem ALSO obejmuje swoim zasięgiem 24 kraje Europy i łącznie 90 państw na całym świecie. Poprzez partnerów PaaS grupa ALSO obsługuje blisko 20 milionów transakcji rocznie. W 2020 roku sprzedaż netto wyniosła 11,9 mld euro.

Grupa ALSO stanowi silną podporę działań spółki i-Terra. Model biznesowy oparty na kompleksowym wsparciu usług dystrybucyjnych, logistycznych, finansowych i cyfrowych jest solidnym fundamentem podejmowanych przez nas działań biznesowych.